Кумита оид ба рушди базаи қонунгузориҳо

Кумита дар назди АТМТХТ   барои ҳимоя, дасдгирии ҳуқуқи, рушди соҳаи  маблағгузори ва беҳтар намудани фазои соҳибкори таъсис дода шудааст.  Ҳайати Кумита аз тарафи Шуърои Директорон ва бо розигии аъзоёни АТМХТ барои ҷалб намудани ҳуқуқшиносони пуртаҷриба барои сохаи маблағгузори хурд таъсис дода шудааст.

Вазифаҳои Кумита:

Аз тарафи Кумита бояд санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки аз тарафи БМТ тасдиқ ва ё дар марҳилаи таҳия мебошанд ( меъёрҳо, дастурҳо ва қоидашо) саривақт дар сомонаи  АТМХТ маълумот дар мавриди тағйиру иловаҳо дар санадҳои меъёри ҳуқуқи БМТ ва танзими дохил намудани онҳо  дар фаъолияти ташкилотҳо ҷойгир намояд. Ҳамкории судманд бо органҳои давлати ҳамчун: Кумитаи андоз, БМТ (шуъбаи ҳуқуқи) дошта бошанд, дида баромадан ва пешниҳод намудани ҳаргуна саволҳо оиди Кодекси Андоз, баҳсҳои судие ,ки аксар вақт дар соҳаи маблағгузори  мушоҳида карда мешавад ва барои бартараф намудани монеаҳои гуногуне, ки барои рушди соҳаи Маблағгузори халал мерасонанд. Кумита ҳамчунон дар зарурият машваратҳои ҳуқуқи барои аъзоёни АТМХТ дар якҷояги бо органи иҷроияи АТМХТ мегузаронад.

Раиси Кумита:___________________

Аъзоёни Кумита : ____________, ____________, _______________, ________________

 

Кумита оиди рушд ва ҷори намудани  маҳсулоту техналогияҳои нав.

Кумита дар назди АТМХТ  барои рушди технологияҳои иноватсиони, маҳсулотҳои маблағгузори ва усулҳо барои беҳтар намудани сифати маҳсулотҳои қарзи ва саривақт пешниҳод намудан ба аҳоли таъсис дода шудааст. Ҳайати Кумита аз тарафи Шуърои Директорон ва бо розигии аъзоёни АТМХТ барои ҷалб намудани мутахассисони фаъол дар соҳаи рушди бизнес, аз ҷумла мутахасисон дар соҳаи ТИ (технологияҳои Итилооти) ва маркетологҳо таъсис дода шудааст.

Вазифаҳои Кумита:

Кумита бояд   сиёсати ягона барои беҳтарсозии фазои соҳибкори дар соҳаи маблағгузориро, ки ба ҳамаи аъзоёни АТМХТ имконпазир мебошад, таҳия ва пешниҳод намояд. Таъсиси пешниҳодҳо барои беҳтар намудан ва ворид намудани ҳар намуд механизмҳое,ки ба хизматрасонии аҳоли алокаманданд ва ошкор намудани ҳар гунна мушкилотҳое,ки барои ворид намудани маҳсулотҳои молияви халал мерасонанд.

Пешбурд ва таҳияи пешниҳодҳо дар мавриди ворид намудани Банкинги Мобили, Сомонаи Бонки ҳамчунон Бонки Исломи. Аъзоёни Кумита метавонанд бо шуъбаҳои БМТ дар мавриди  рушд ва воридоти маҳсулотҳои молияви/механизмҳо ҳамчунин  дар ҳар гунна чорабиниҳо дар мавриди омухтани таҷрибаи дигар ташкилотҳо иштирок намоянд. Аъзоени Кумита   дар мавриди таҳияи модулҳои омузши ва тайёр намудани мутахасисон танҳо барои аъзоёни АТМХТ салоҳиятдор мебошанд. Иштирок намудан дар ҳар гуна чорабиниҳо дар мавриди фазои сармоягузори ва мусоидат дар ташкили беҳтар гардонидани фазои сармоягузори ва барои ҷалби сармоягузорони дохили ва беруни.

Раиси Кумита:___________________

Аъзоёни Кумита : ____________, ____________, _______________, ________________

 


Кумита дар мавриди тахлил ва тадкикот
ҳо

Кумита дар назди АТМХТ барои гузаронидани таҳлили бозор (макро ва микро нишондиҳандаҳо ҶТ), омодасози ва гузаронидани тадқиқотҳо бо мақсади рушди бозори молияви таъсиси дода шудааст.  Ҳайати Кумита аз тарафи Шурои Директорон ва бо розигии аъзоёни АТМХТ таъсиси дода шудааст ва барои чалб намудани мутахассисони дахлдор (маркетологҳо, таҳлилгарон ва молия).

Вазифаи Кумита:

Кумита бояд дар  ташкили ҳисоботҳои таҳлили ва гузаронидани ҳар гуна тадқиқотҳо мусоидат намояд. Ташкил намудани пешниҳодҳо дар  мавриди гузаронидани тадқиқотҳои маркетинги барои каноатманд гардонидани (хизматрасонии молияви) шахсони вокеи ва хуқуқи.   Мусоидат намудан бо органи иҷроияи АТМХТ дар мавриди гузаронидани ҳисоботҳои  омори ва таҳлили. MIX Market (баррасии бозор). Иштирок дар ташкил ва ворид намудани техналогияҳои иноватсиони, маҳсулотҳои молияви, механизмҳо барои тахлили талабот дар ин маҳсулот ва  ташкил намудани пешниходҳо барои  гузаронидани тадқиқотҳо.

Раиси Кумита:___________________

Аъзоёни Кумита : ____________, ____________, _______________, ________________

 

 

Комиссия тафтишоти:

Комиссия бо максади тафтиши фаъолияти хочагиву  молиявии АТМХТ ташкил дода шудааст.

Аъзоёни  комиссия  дар маҷлиси аъзоёни АТМХТ интихоб карда мешаванд.

Раиси комиссия : ______________

Аъзоёни  комиссия : _______________, _____________, _______________________